Malatya Gazeteciler Cemiyeti
Kapanma Günlerinde Görev Belgesi Nasıl Alınacak?
03 Mayıs 2021 Gündem 65

Kapanma Günlerinde Görev Belgesi Nasıl Alınacak?

Malatya Valiliği Kapanma günlerinde muaf olan kişiler için düzenlenecek görev belgesi alınmasının şartlarını belirledi. 7 Mayısa kadar Görev belgeleri manuel olarak düzenlenebilecek, ondan sonra ise İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi alınacak.

Malatya Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın BARUŞ başkanlığında toplanarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olacak kişiler tarafından alınacak Görev Belgelerinin esaslarını belirledi:

GÖREV BELGESİNİN ŞARTLARI:

“Sokağa çıkma kısıtlaması esnasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ilgili vatandaşlarımız için çalışma izni görev belgesi düzenlenmiştir.

Hâlihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkânı olmayan;  İşyeri sahipleri, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları, gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar gününe kadar tamamlanması planlanmıştır.

Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması amacıyla;

1-Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle elle doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla, düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,

2- Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği değerlendirildiğinden, karar ekinde bulunan forma uygun şekilde elle çalışma izni görev belgesi düzenlenmesinin; sadece e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilmesine,

3- Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin olarak kontrolüne, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili gerekli idari/adli işlemlerin tesis edilmesine,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Top